Svēršanas kabinets

 

Strādājot ar toksiskām vielām tiek apdraudētā pētnieku un laboratoriju tehniķu veselība. Sverot pat nelielus paraugu daudzumus pastāv apdraudējuma risks. lai izvairītos no apdraudējuma laboratorijās ir jāveic atbilstoši aizsardzības pasākumi, kas vērstu uz visu laboratorijas darbinieku veselības saglabāšanu.

Sartorius SWC drošas svēršanas skapis piedāvā svarīgas dizaina un konstrukcijas priekšrocības, kas ir atšķirīgas no tradicionāliem velkmes skapjiem. SWC tiek radīta slēgta plūsma, kas neļauj smalkam pulverim vai gaisam ap svariem nokļūt personāla darbības apgabalā. Tajā pat laikā, nepārtraukta ienākošā gaisa plūsma un speciāla skapja konstrukcija nodrošina, ka gaisa plūsma nav turbulenta, kas ļauj iegūt ticamus un atkārtojamus svēršanas rezultātus

Svari un SWC skapis ir ideāli piemēroti viens otram, apvienojot maksimālu personāla aizsardzību ar ātriem un ticamiem svēršanas rezultātiem.

 
   

SWC drošības skapji tiek piedāvāti ar četriem dažādiem izmēriem, atkarībā no lietotāja aplikācijas:

  • SWC900 W 890 + D 750 + H 510 mm
  • SWC1200 W 1230 + D 750 + H 510 mm
  • SWC900T W 890 + D 750 + H 770 mm
  • SWC1200T W 1230 + D 750 + H 770 mm

Katrs no četriem bāzes modeļie, sastāv no Drošas svēršanas skapja ar atsevišķu hepa filtru, datu uzktāšanas trauksmi, apgaismojuma un atkritumu tvertnes, gaisa plūsmas dūmu testa komplekta un antistatiskām tīrīšanas caurulēm. Visi skapji atbilst EN14175 prasībam.